Quản lý tài chính cho vợ chồng trẻ: Quỹ anh, quỹ em, quỹ chúng ta.

‘Khi cưới nhau rồi, tiền bạc sẽ phân chia thế nào?’ Nếu bạn chuẩn bị (hoặc vừa) kết hôn, quản lý tài chính là một trong những thay đổi lớn nhất so với cuộc sống độc thân. Đã quá quen với việc tự kiếm tiền – tự tiêu tiền, rất nhiều cặp vợ chồng trẻ cảm thấy bối rối khi bắt đầu chia sẻ tài … Đọc tiếp Quản lý tài chính cho vợ chồng trẻ: Quỹ anh, quỹ em, quỹ chúng ta.